Bouwbegeleiding

0
bouwbegeleiding projecten sinds 2013
0
bouwbegeleiding projecten V.v.E. 's sinds 2013
0
kopjes koffie gedronken met opdrachtgevers
Meer weten over onze bouwbegeleiding?

Géén zorgen en slapeloze nachten!

Of u nu nieuw gaat bouwen, verbouwen of onderhoud plegen, u wilt géén zorgen en slapeloze nachten! Met de juiste bouwbegeleiding heeft u een zorg minder, verloopt het proces soepel, worden kosten bespaard en weten partijen wat ze kunnen verwachten.

Wanneer een bouwbegeleider?

Bouwbegeleiding is veelomvattend en is dan ook in verschillende diensten onder te verdelen. Hierbij kan een bouwbegeleider worden ingeschakeld voor één of meer onderdelen van het proces of natuurlijk voor de volledige bouwbegeleiding. Hierbij speelt uw kennis en uw tijd als opdrachtgever een belangrijke rol.

Meest ideale moment.

Het meest ideale moment om als bouwbegeleider in beeld te komen is bij het maken van de plannen, maar zeker vóór het aanvragen van de offertes bij de aannemers. Door te bespreken wat de wensen zijn, te beoordelen of er tekenwerk en/of een vergunning nodig zijn en de werkzaamheden goed op papier te zetten ontstaat er een eenduidig verhaal richting de aannemers.

Na selectie kan dan de aanvraag naar de aannemers. Door de vragen vanuit de bouwers eenduidig te beantwoorden en zowel de vragen als de antwoorden aan eenieder te verstrekken kan er geen ‘ruis’ ontstaan en zal het maken van een vergelijk makkelijker zijn.

Laagste prijs is niet altijd zaligmakend.

De offertes van de aannemers zullen door de bouwbegeleider beoordeeld worden op volledigheid, prijs en marktconformiteit. Na een eventuele bezuinigingsronde en een goede spiegeling van de offertes zal er een advies komen voor de beste offerte op basis van prijs en kwaliteit. Daarnaast is het van belang dat u als opdrachtgever met de aannemer een ‘klik’ heeft. Het gaat vaak om lange processen en het realiseren van een lang gekoesterde droom. De laagste prijs hoeft dus niet altijd doorslaggevend te zijn.

De opdracht.

Is de keus gemaakt dan kan de opdracht verstrekt worden en zullen er zaken moeten worden besproken als start, planning, oplevering, werkwijze, betalingstermijnen, et cetera. Ook hierbij vervult de bouwbegeleider een belangrijke rol. Door zaken goed door te spreken, keuzemomenten welke gaandeweg het proces gemaakt moeten worden naar voren te halen en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, kan er aan een soepel lopend en ononderbroken bouwproces begonnen worden.

Toezicht en oplevering.

Tijdens de werkzaamheden zal een bouwbegeleider het werk periodiek controleren op planning maar zeker bouwtechnisch. Wordt er gemaakt wat er is afgesproken, met de juiste materialen en op de juiste manier? Tijdens deze controles zal vooral worden gelet op zaken die bij oplevering niet meer zichtbaar zullen zijn. Denk hierbij aan koudebruggen, toepassen van waterkerende lagen in constructies, opleggingen van lateien, et cetera.

Is het werk klaar dan volgen de oplevering, de afrekening en het controleren van de opleverpunten.

Kortom een heel proces waarbij kennis en communicatie een essentiële rol spelen!

Meer weten over onze bouwbegeleiding?

Een deel van onze projecten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search